SPEELTERREIN BIJ HET KINDERDAGVERBLIJF IN INGEN

In Ingen bij de SKLM hebben we het speelterrein gerenoveerd en ook een natuurlijk speelelement toegevoegd van boomstronken.

Scroll naar boven