Portfolio Category: Belevingstuinen en speelterreinen

In Ingen bij de SKLM hebben we het speelterrein gerenoveerd en ook een natuurlijk speelelement toegevoegd van boomstronken.