Blog

Sinds dit najaar zijn wij het eerste hoveniersbedrijf in Nederland dat werkt met een nieuw irrigatiesysteem: BlueLite-NET, 100% duurzaam!

Schoolpein CBS Het Kompas in Kesteren

  • kompas6
  • kompas24
  • kompas22
  • kompas7
  • kompas8

Een groen en gezond plein voor alle kinderen op Brede School CBS Het Kompas

Volgens de leerlingenraad was het schoolplein saai en viel er niets te ontdekken.  De kinderen van de school, de ouders, het team en de buurt hebben in samenwerking met de Gelderse Sport Federatie een plan ontworpen. In juni 2017 lag er een prachtig plan klaar. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar een bedrijf die ons plan mocht gaan realiseren. Al snel kwamen we uit bij de firma van Dijk, die niet alleen een mooie scherpe offerte uitbracht maar in het kennismakingsgesprek ook blijk gaf van deskundigheid, flexibiliteit en oplossingsgericht meedenken.

Tijdens de uitvoering die vanwege de vorst pas in maart 2018 kon starten bleek dat we een goede keuze gemaakt hadden. Er werd volop meegedacht in de werkzaamheden die we zelf zouden kunnen uitvoeren. Zo werd er een plan opgesteld waarbij we met de vele vrijwilligers in verschillende fasen de tegels van het plein op pallets konden stapelen.  Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de firma van Dijk werd er goed rekening gehouden met het feit dat het onderwijs door moest kunnen gaan. Ook werd er extra gelet op de veiligheid van de kinderen.

Bij zo’n groot project hoort ook regelmatig overleg. De inbreng van Edwin van Dijk en zijn medewerkers zorgde er voor dat het plan op een aantal onderdelen zelfs verbeterd werd. Ze waren creatief in het bedenken van oplossingen en leverden een goede kwaliteit. We hebben nu een prachtig groen en gezond plein ook voor kinderen in een rolstoel. Zelfs nu het klaar is kunnen we nog een beroep doen op de firma van Dijk voor het nalopen van een aantal zaken.

Wij hebben op een prettige, constructieve samengewerkt met de firma van Dijk en zijn blij met het resultaat.  Bent u benieuwd naar ons plein? Kom gerust eens een kijkje nemen.

Tuinonderhoud in ieder seizoen

Iedere tuin vraagt om onderhoud. Soms iedere week opnieuw, soms maar één keer per jaar. Vooral bij een bewerkelijke tuin kan het onderhoud ervan veel tijd in beslag nemen. Heeft u niet de tijd, kennis of materialen in huis om uw tuin te onderhouden? Wij onderhouden grote en kleine tuinen, bedrijfstuinen, buitenterreinen en belevingstuinen.

Een tuin om van te genieten

Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat uw tuin blijft leven. In een goed onderhouden tuin is ieder seizoen prachtig. Lange zomeravonden, mooie lentemorgens en prachtige wintertaferelen… Een tuin is nooit te klein om van te genieten. En nooit te groot om te onderhouden.